Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Odstoupení od smlouvy

Mohu vrátit zboží bez udání důvodu?

Spotřebitel může vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů od zakoupení. Budeme však velmi rádi, když nám svůj důvod uvedete, protože nám záleží na spokojenosti našich zákazníků a chceme své služby a výrobky stále zlepšovat. Podrobné podmínky pro vrácení zboží naleznete v našich obchodních podmínkách. Pokud máte zboží zakoupené jako podnikatel nebo firma, vycházíme vstříc i v těchto situacích, o konkrétním případě rozhodneme vždy na základě posouzení výrobku.

Jak mám zboží vrátit?

Zboží můžete doručit:

Značka Rebizer:
Poštou na adresu: Jiří Rebitzer, Krušnohorská 368/17, Dubí 1, 417 01, obchodreb@seznam.cz, 602282878. Ke zboží prosím přiložte vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy – ke stažení zde.

Značka Peg-Pérero a Beneo:
Na adresu: Robin Polák, Lužná 158, 75611 Valašská Polanka, info@elektro-auticka.cz, 732 267 618. Ke zboží prosím přiložte vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy – ke stažení zde.

Kdy dostanu zpět platbu?

Platby se snažíme vždy vrátit v co nejkratším termínu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy v případě, že nám bylo zboží vráceno.

Mám zboží vrátit i s původním obalem?

Zboží vracejte vždy ve stavu, v jakém jste ho přebírali, tedy úplné s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a v originálním obalu. Spotřebitel totiž odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než bylo nutné vzhledem k jeho povaze a vlastnosti. Pokud obal již nemáte, odstoupit od smlouvy můžete i nadále, může tím však dojít ke snížení hodnoty zboží.

 

 

Reklamace zboží

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Využijte prosím náš formulář ke stažení zde. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Náklady spojené s odesláním reklamovaného zboží hradí kupující. V případě uznané reklamace má právo kupující na úhradu nejnižšího poštovného nabízeného prodávajícím. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 30 pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.  Záruka na jakýkoliv výrobek se vztahuje pouze na vady materiálu nebo vady výrobní a naopak nevztahuje se na vady vzniklé běžným opotřebením nebo mechanickým poškozením, jako je například prasknutí ve sváru apod. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. Před uplatněním reklamace nás prosím vždy předem informujte e-mailem: info@elektro-auticka.cz případně telefonicky: +420 704 475 924.

Pro urychlení procesu reklamace můžete zaslat zboží přímo na servisní střediska:
Značka Beneo:

Beneo s.r.o.
Nová 301
Topolnica 92592
Slovensko.

Značka Rebitzer:

Jiří Rebitzer
Krušnohorská 368/17
Dubí 1
417 01

Nasledujte nás na Facebooku